Web pro snadnou, úplnou a svobodnou orientaci ve virtuálním Myšpule Světě.

Svatyně, magie

Rychlost.cz - poptávka připojení

Svatyně a posvátná místa v mé okultní praxi

Svatyně Iniciační

Jsouc vychovávána v ponuře ateistickém komunismu, chození do kostela mne trochu minulo. Ačkoliv jsem ABSOLUTNĚ věřící, tudíž, dnes jsem si jista, že Bůh existuje a ačkoliv se kostelům nevyhýbám, stejně jsou mi bližší svatyně a posvátná místa v přírodě, než výtvory lidské a architektonické, byť sebeskvostnější...

Význam těchto míst se v mé vlastní dosud pětileté okultní praxi postupně měnil. První skutečná svatyně vznikla poblíž Čertova jezírka, dnes již neexistující, zbylo po ní jen ohniště a kamenný kruh, byla svatyní v podstatě iniciační.. zde jsem poprvé zažila zázraky, věci mimo běžné chápání a vnímání reality... věci odsud mizely, doma se mi objevovaly jiné, musela jsem překonat strach, uvěřit, navázat kontakt a začít poznávat. Strávila jsem v těchto místech velmi intenzivní rok... svatyně vznikla v létě roku 2010, na úžasném, tajemném a skoro neobjeveném místě na konci "Selské rokle", poblíž "Certova jezírka" mezi Starými splavy a Chlumem.

Svatyně u Čertova jezírka.

Svatyně Poznání

Druhá významná svatyně vznikla v roce 2012 v jedné odlehlé pískovcové rokli, boblíž staré úboční cesty, mezi Velkou řebčicí s obrázkovým stromem a "Martinskou stěnou" nad "Komářím dolem". Tato svatyně byla ryze merkurická, byla to svatyně Poznání..Svatyně byla v podobě kamenného kruhu s bránou od východu, s vnitřním kruhovým kamenným oltářem a obětním místem. Kruh jsem tehdy vnímala spíše v intencích obranných. Zde jsem prováděla první pokusy s obřadní magií, poslala svá první přání a dočkala se prvních "magických" výsledků své praxe, včetně neblaze proslulých astrálních odrazů. Tato svatyně do mého života přinesla poznání skutečné současné thelemické okultní praxe. Přinesla mi poznání Bardonovo, Papusovo, kabalu, Knihu zákona a Liber 777, první setkání s bytostným já a první letmé kontakty se svatým andělem Strážcem...

Svatyně pohanská - svatyně Karasy

Po přestěhování se z Dřevčic do bytu nad hospodu v Jestřebí, v mém životě následovala doba jakéhosi okultního temna. Nebyla však bezdůvodná, další studium v této době mi do magické praxe přinesla další poznání a hlavně, systematiku... tady jsem si začala budovat vlastní magický systém, poznala jsem a pochopila význam asociačních řetězců, začala studovat dílo J.Kariky a oscilovala mezi magií slovanskou a keltskou, každopádně pohanskou, až jsem se začala věnovat magii slovanské, v jejíž intencích jsem si začala budovat vlastní magický systém, včetně posismu a rituální praxe. V té době vzniklo několik menších svatyní, zasvěcených slovanským bohům a bohyním, Ladě, Perunovi, Mokoš, Velesovi ...tento magický systém jsem postupně aplikovala a implementovala do okultní novoaeonské praxe, výsledkem čehož vznikla pohanská svatyně v Karasech

pohanská svatyně Karasy

2b.jpg
3.JPG
5.JPG
7.JPG
9.JPG
11.JPG
15.JPG
16a.JPG
unnamed (1).jpg
unnamed (2).jpg
Snímek2.JPG
Snímek5.JPG
Snímek6.JPG
Snímek7.JPG
Snímek8.JPG
Snímek9.JPG
Snímek10.JPG
Snímek11.JPG
Snímek12.JPG
Snímek13.JPG
Snímek14.JPG
Snímek15.JPG
Snímek16.JPG
Snímek17.JPG
Snímek18.JPG
Snímek19.JPG
© myspulesvet.blackhole.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma